fra Ivan Čikara

Fra Ivan Čikara, rođen je 1981. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Grabu pokraj Trilja, a klasičnu gimnaziju…