Božićni pastoralni listić

Dragi vjernici! Evo nekoliko obavijesti o prijavi na svete mise u Božićnom vremenu. Za sve mise na kojima želite sudjelovati…