13 utoraka svetom Anti

Od sutra, 16. ožujka započima pobožnost trinaest utoraka na čast svetog Ante. U crkvi svetog Fidelisa svakog utorka molit ćemo krunicu sv. Ante, slaviti misu te nakon mise moliti molitvu na čast svetca cijelog svijeta.