Sv. Blaž

Dragi vjernici, donosimo raspored svetih misa na svijećnicu i blagdan svetog Blaža. U srijedu, na sv. Blaža, imamo dvije mise. U 17 sati i u 19 sati. Ova misa u 17 sati rezervirana je samo za prvopričesnike i krizmanike te njihove roditelje. Molimo vas da se ne prijavljujete na ovu svetu misu ako niste jedno od tog troje. Za sve vas ostale slavimo svetu misu u 19 sati.