Prijave za svetu misu i zaštita podataka

Dragi vjernici,
kao što znate za sudjelovanje na svetim misama zbog ograničenosti broja vjernika, potrebno se prethodno prijaviti. Želim još jednom napomenuti da su nam za prijavu potrebni: ime, prezime, adresa i broj telefona. Te smo liste dužni čuvati tri tjedna. S vašim podacima postupamo u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, no želim vas sve još jednom upozoriti da ćemo u slučaju zaraze koronavirusom, zbog utvrđivanja mogućih kontakata vaše podatke biti dužni dati nadležnim institucijama. Kako do ovoga ne bi došlo, još jednom sve vas molimo da se pridržavamo propisanih pravila o higijeni i držanju razmaka. Ostanite zdravi!