Povodom najnovijih događaja nekoliko riječi našeg Župnika