Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

U nedjelju, 2. veljače, blagdan je Prikazanja Gospodinova u hramu ili Svijećnica. Ovaj se blagdan slavi 40 dana nakon Božića. Prema Mojsijevu zakonu, Marija i Josip donijeli su Isusa u Hram u Jeruzalemu kako bi ga kao prvorođenca prikazali Bogu.

Svete Mise slavimo u 10 sati u Bensheimu, Franziskanerkirche, te u 12.15 u Darmstadtu, St. Fidelis. Nakon svetih misa bit će blagoslov svijeća.