Profesor dr. Peter Kohlgraf novi biskup Mainza

biskup

Papa Franjo imenovao je prof. dr. Petera Kohlgrafa novim biskupom Mainza. Ova vijest objavljena je istodobno i u Vatikanu i u Mainzu u utorak, 18. travnja u 12,00 sati.

 

Novoimenovani biskup Mainza bit će nakon svoga ređenja 88. nasljednik svetog Bonifacija koji je od 746. do 754. godine bio nadbiskupom Mainza poznat kao „Apostol Njemačke“.
Kohlgraf, svećenik nadbiskupije Köln, pozvan je u zimskom semestru 2012./2013. za predavača pastoralne teologije na Katoličkoj visokoj školi (KH) u Mainzu. Od tada je pedesetogodišnjak djelovao i kao župni vikar u Wörrstadtu, Dekanat Alzey/Gau-Bickelheim. Datum biskupskog ređenja prof.dr. Kohlgrafa u katedrali u Mainzu još nije poznat i biti će objavljen kasnije. Premda je novi biskup imenovan, Biskupijom Mainz do biskupovog posvećenja i dalje upravlja dijecezanski administrator prelat Dietmar Giebelmann.

Nakon što je zaprimio odluku o povlačenju kardinala Karla Lehmanna s mjesta biskupa Mainza, 16.05.2016. godine, i s time nastale sedisvakancije, stolni kaptol je u Vatikan poslao popis prikladnih kandidata za njegovog nasljednika. Iz tog popisa i drugih prijedloga koji su stigli, papa Franjo je odabrao tri kandidata od kojih je stolni kaptol tajnim biranjem odabrao Petera Kohlgrafa za biskupa. Članovi stolnog kaptola su: katedralni dekan Heinz Heckwolf kao predsjedavajući te šest kanonika: dijecezanski upravitelj prelat Dietmar Giebelmann, prelat oficialata dr. Peter Hilger, prelat Hans-Jürgen Nabbefeld, msgr. Horst Schneider i ravnatelj ordinarijata Klaus Forster. Nakon prihvaćanja izbora od strane izabranog i prije njegovog imenovanja od Pape, također je od državnih vlasti u Hessenu i Rheinland-Pfalzu zatraženo da li protiv izabranog postoje prigovori opće-političke prirode.

Poslije toga bio je doktorant na bonnskom sveučilištu u odjelu za staru povijest crkve i patrologiju kod profesora dr. Ernsta Dassmanna, gdje je 2000. godine završio. („Ekleziologija poslanice Efežanima po nauci sv. Ivana Zlatoustog“) U tom je razdoblju Kohlgraf bio dušobrižnik u Bad Honnefu. 1999. godine preuzeo je na četiri godine dužnost školskog kapelana i vjeroučitelja u gimnazij „Nadbiskup Kardinal Frings“ u Bonn-Beuelu. Za to vrijeme bio je i kapelan Katoličke studentske mladeži. Kao tzv. Repetent (zamjenik ravnatelja) prešao je 2003. na Nadbiskupski teološki kolegij Albertini u Bonnu. I tada je Kohlgraf radio u pastoralu i to u školskom pastoralu u gradskoj gimnaziji Beethoven u Bonnu kao i u dječjem domu „Hermann Josef“ u Bad Godesbergu. 2009. godine imenovan je za školskog dušobrižnika i vjeroučitelja u nadbiskupskoj gimnaziji te višoj trgovačkoj školi „Marienberg“ u Neussu.

U listopadu 2010. godine polaže habilitaciju kod prof. dr. Ude Schmälzlea u Münsteru. Time postaje privatni docent na vestfalskom sveučilištu u Münsteru. Na koncu je uslijedio poziv u zimskom semestru 2012./2013. na mjesto profesora za pastoralnu teologiju na Katoličkoj visokoj školi u Mainzu, gdje je u prošlom zimskom semestru 2016./2017. preuzeo dužnosti dekana na odjelu praktične teologije. Njegovo znanstveno težište je u „Pitanjima pastoralno teološke hermeneutike“, „Dijakonija kao osnovna služba Crkve“, „Praštanje i pomirenje“ te „Školski pastoral“.

Tijekom svog vremena u Biskupiji Mainz Kohlgraf se angažirao kao župni vikar u dušobrižništvu župne grupe Wörrstadt u dekanatu Alzey-Gau-Bickelheim. U tom je razdoblju između ostalog u Biskupiji Mainz u različitim tijelima i institucijama držao predavanja te je preuzeo teološku potporu u procesu „Socijalnog pastorala“ i uključio se u razmatranja pastoralnog ureda za proučavanje budućnosti župa te se angažirao u pastoralnom tečaju u sjemeništu u Mainzu.

Izvor: Pressestelle Bistum Mainz/tob (MBN
Slika: Prof. dr. Peter Kohlgraf, novoimenovani biskup Mainza ©Bistum Mainz