Dosadašnje pastoralne suradnice

6Božena Duvnjak

Božena Duvnjak rođena je 2. siječnja 1940. u Čitluku, župa Promina. Novicijat je započela 8. rujna 1959. na Lovretu u Splitu, a doživotne zavjete položila 9. rujna 1965. u Splitu. Obavljala je mnoge poslove u Provinciji i Kongregaciji. U Darmstadtu, kao prva sestra, djelovala je od 1981. do 1994. Godine. Sada je u Zadru u sestrinskoj kući i vodi brigu za sestre u misijama.

 

5Vitalija Križan

Vitalija Križan rođena je 16. studenoga 1950. u Čelebiću kraj Livna. Vrijeme novicijata započela je 9. rujna 1968. na Lovretu u Splitu, a doživotne zavjete položila 25. kolovoza 1974. u Splitu. Kao katehistica – pastoralna suradnica djelovala je na više mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. U Darmstadtu je djelovala od 1985. do 1995. godine. Sada radi kao katehistica i voditeljica crkvenog pjevačkog zbora u župi Hrvace kod Sinja.

 

7Rozarija Župic

Rozarija Župić rođena je 24. travnja 1938. godine u Radošiću kraj Sinja. Novicijat započela je 3. listopada 1957. godine na Lovretu u Splitu, gdje je položila i doživotne zavjete 4. listopada 1963. Obavljala je različite poslove u Provinciji, a najdulji niz godina radila je u domu za starije i nemoćne osobe Glouk te u različitim misijama. U Darmstadtu kao katehistica djelovala je od 1995. do 2001. godine. Sada živi i radi u sestrinskoj kući u Zadru.

 

2008 kom CDR_6961Damjana Damjanovic

Damjana Damjanović rođena je 8. srpnja 1943. u Strupniću kod Livna. Novicijat je započela 8. rujna 1965. na Lovretu u Splitu, gdje je 25. kolovoza 1971. položila i doživotne zavjete. Katehizirala je i vodila crkveno pjevanje u mnogim župama u Hrvatskoj. Od 1994. godine djeluje u Hrvatskoj katoličkoj zajednici u Darmstadtu.

 

2008 kom CDR_6957Andela Milas

Anđela Milas rođena je 27. svibnja 1948. godine u Zmijavcima kod Imotskog. Novicijat je započela 8. rujna 1966. u Splitu gdje je 20. kolovoza 1972. položila i doživotne zavjete. Kao katehistica i voditeljica liturgijskog pjevanja djelovala je u mnogim župama u domovini i inozemstvu. Od 2001. godine djeluje u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Darmstadtu.