Tijekom povijesti Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu, od osnutka 1. srpnja 1969. do danas, izmijenilo se šest župnika:
fra Roko Romac od 1. listopada 1970. do 30. rujna 1983., fra Frano Bilokapić od 1. listopada 1983. do 31. kolovoza 1991., fra Nedjeljko Budimir Bekan od 1. rujna 1991. do 30. rujna 2000., fra Ivan Vidović od 1. listopada 2000. do 31. kolovoza 2006., fra Josip Klarić od 1. rujna 2006. do 22. listopada 2011. i fra Nediljko Brečić od 23. listopada 2011.

roko-romac_150fra Roko Romac

fra Roko Romac rođen je 13. ožujka 1915. u Glavicama kraj Sinja. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Sinju i Makarskoj. U franjevački red stupio je 1933. u na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1937. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1940. u Makarskoj.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u župama koje su povjerene Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja. Zatim je nekoliko godina bio u Sjedinjenim Američkim Državama, u New Yorku. Od 20. srpnja 1970. do 31. kolovoza 1983. bio je dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Darmstadtu. U mirovinu je otišao u Frankfurt na Majni.

Fra Roko je umro u Frankfurtu, 10. prosinca 1988., a pokopan je u franjevačku grobnicu na gradskom groblju sv. Frane u Sinju.

frane bilokapic - Kopiefra Frano Bilokapić

fra Frano Bilokapić rođen je 10. svibnja 1941. u Udovičićima kraj Sinja. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i Sinju, klasičnu gimnaziju u Sinju i Zagrebu, filozofsko-teološki studij u Makarskoj. U franjevački red stupio je 1960. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1966. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1969. u Šibeniku.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u Sinju, Vrlici i Zagrebu. Zatim se premješten za dušobrižnika među hrvatske vjernike u Njemačku, najprije u Münchenu, a potom je od 1. rujna 1983. do 31. kolovoza 1991. djelovao kao voditelj Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu.

Nakon 15 godina službe u Njemačkoj, fra Frano se vratio u Sinj gdje je obavljao službu gvardijana i župnika in solidum (1991.-1994.). Župničku službu od 1994.-2003. godine obavljao je u Studencima, a od 2003. pa do svoje smrti bio je župnik Hrvaca.

Godine 2008. dobio je osobnu nagradu Županije splitsko – dalmatinske, za izniman i prepoznatljiv rad u očuvanju sakralnih objekata i kulturne baštine, kao i osjećaju za narodne običaje i tradiciju krajeva u kojima je službovao. Prvi predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je za nemjerljivu pomoć u Domovinskom ratu i zbrinjavanju izbjeglica.

Fra Frano je nakon teške bolesti umro u Zagrebu 16. kolovoza 2011., a pokopan je u franjevačku grobnicu na gradskom groblju sv. Frane u Sinju.

fra nediljko budimir bekanfra Nediljko Budimir Bekan

fra Nediljko Budimir Bekan rođen je 20. travnja 1952. u Turjacima kraj Sinja. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu. U franjevački red stupio je 1969. u svetištu La Verna u Italiji, a svečane zavjete položio je 1976. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1978. u Sinju.

Nakon svećeničkoga ređenja obnašao je pet godina dužnost župnoga vikara u župi Gospe Sinjske u Sinju. Zatim je pastoralno djelovao među hrvatskim vjernicima u Njemačkoj, najprije kao dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Frankfurtu, a od 1. rujna 1991. do 30. rujna 2000., kao voditelj misije u Darmstadtu.

Fra Nediljko je u četvrtak 19. listopada 2000. tragično preminuo nakon prometne nezgode u Stubičkim Toplicama. Pokopan je u franjevačku grobnicu na gradskom groblju sv. Frane u Sinju.

2006 kom DSC_0571fra Ivan Vidović

fra Ivan Vidović rođen je 8. rujna 1946. u Baljcima kraj Drniša. Osnovnu školu završio je u Gracu Drniškom, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu. U franjevački red stupio je 1963. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1970. u Makarskoj. Za svećenika je zaređen 1972. u Drnišu.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u Vrlici, u Kljacima kraj Driša, u Runoviću kraj Imotskoga i u Brštanovu kraj Splita. Nakon toga osam je godina pastoralno djelovao među njemačkom vjernicima u kölnskoj nadbiskupiji, a potom među hrvatskim vjernicima u Giessenu, Wuppertalu, u Darmstadtu, 1. listopada 2000. do 31. kolovoza 2006., i nakon toga u Rosenheimu.

2007 kom CDR_2242fra Josip Klarić

fra Josip Klarić rođen je 25. svibnja 1948. u Biloj Vlaki, općina Stankovci. Osnovnu školu završio je u Stankovcima, klasičnu gimnaziju u Sinju, filozofsko-teološki studij u Makarskoj, Dubrovniku i Zagrebu. U franjevački red stupio je 1965. na Visovcu, a svečane zavjete položio je 1971. u franjevačkom svetištu La Verna u Italiji. Za svećenika je zaređen 29.lipnja 1974. u Imotskom.

Nakon svećeničkoga ređenja pastoralno je djelovao u župama koje su povjerenje Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja: u Promini kraj Drniša, Dubravi i Bilicama kraj Šibenika. Zatim je devet godina, od 1978. do 1987., pastoralno djelovao među njemačkom vjernicima u limburškoj biskupiji u Dornburgu, četri godine kao kapelan i Elbtal-Dorcheimu, a 5 godina kao župnik.
Potom je deset godina, od 1987. do 1997., bio župnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Offenbach, a zatim je od 1997. do 2003. obnašao službu delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj sa sjedištem u Hrvatskom dušobrižničkom uredu u Frankfurtu. Nakon toga, od 2003. do 2006., pastoralno je djelovao među hrvatskim vjernicima u Mainzu, a od 1. rujna 2006. do 22. listopada 2011. kao dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Darmstadtu. Bio je tri godine, od 2006. do 2009., definitor Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Od siječnja 2008. do listopada 2011. bio je član Svećeničkoga vijeća u Biskupiji Mainz, kao predstavnik svećenika drugih materinskih jezika.

Od 23. listopada 2011. preuzeo je novu dužnost u samostanu u Šibeniku.

fra-nediljko-brecic_150fra Nediljko Brečić

fra Nediljko Brečić rođen je 1950. godine u Imotskom. Svoju prvu svetu misu služio je 25.7.1976. u župnoj crkvi sv. Frane u Imotskom.
Od 1986.-1991. bio je dušobrižnik u HKM Ludwigsburg, zatim je bio župnik u HKM Düsseldorf (1991.-2000.) te u HKZ Stuttgart centar (2000.-2011.).
Od listopada 2011. fra Nediljko je voditelj i župnik HKZ Darmstadt.