Fra Ivan Čikara, rođen je 1981. godine u Splitu. Osnovnu školu završio je u Grabu pokraj Trilja, a klasičnu gimnaziju u Sinju. Filozofsko-teološki fakultet završio je na KBF-u u Splitu.

Za svećenika je zaređen 2008. godine. Prvu službu vršio je u Zagrebu gdje je bio kapelan i ekonom u samostanu i župi Majke Božje Lurdske. Potom odlazi u Split gdje prima službu kapelana u župi Gospe od Zdravlja. Potom postaje dušobrižnikom u Hrvatskoj katoličkoj zajednici u Frankfurtu. Od prosinca 2019. imenovan je voditeljem naše Zajednice.