Dekret o osnivanju HKM DarmstadtOsnivanje stranih katoličkih misija u biskupiji Mainz uređeno je posebnom biskupskom odredbom u Uputi o dušobrižništvu stranaca, usklađenom s daljnjim smjernicama apostolske konstitucije „Exsul Famila“ iz 1952. godine. Ta odredba je objavljena u biskupijskom Službenom listu br. 4, od 16. siječnja 1964., a donosi pravni opis i pravni status stranih misija kao i upute o dušobrižništvu u biskupiji Mainz:

Prema smjernicama Apostolske konsitucije „Exsul Famila“ od 1. kolovoza 1952., i u suglasnosti Svete kongregacije od 24. siječnja 1964., u Darmstadtu se 1. srpnja 1969. osniva Hrvatska katolička misija.

Hermann kardinal Volk1. Pravni opis Hrvatske misije u Darmstadtu i pravni status njezinog voditelja određuje se prema Apostolskoj konstituciji „Exsul Familia“, od 1. kolovoza 1952., i Natpastirskom odredbom za dušobrižništvo tuđinaca od 16. siječnja 1964. (Službeni list biskupije Mainz, br. 4 od 1964.).

2. Područje Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu obuhvaća župe biskupije Mainz u dekanatima: Bensheim, Darmstadt, Dieburg, Erbach, Heppenheim i Worms. Pripadajuće se osobe misiji određuju po članu 40 Apostolske konstitucije „Exsul Famila“.

3. Voditelj Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu nosi naslov župnika. Njegova prava i obveze proizlaze iz Natpastirske odredbe za dušobrižništvo stranaca od 16. siječnja 1964. godine.

4. Imovina Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu vezana je za misijske svrhe, a vodi se kao posebna imovina biskupije Mainz. Upravljanje imovinom slijedi iz uputa Natpastirske odredbe za dušobrižništvo stranaca od 16. siječnja 1964. godine.

5. Plaća hrvatskog misionara određuje se po biskupijskom važećem zakonu o plaćama.

6. Ova Odredba stupa na snagu 1. srpnja 1969. godine.

Biskup Hermann (na maloj slici desno)