Termini održavanja

 

Darmstadt:
U prostorijama HKZ Darmstadt (Feldbergstr. 32) petkom u 15 sati za prvopričesnike (3. razred) i subotom u 11 sati za učenike od 4. do 8. razreda. Subotom u 14 sati za učenike prvog i drugog razreda.

Bensheim:
u Katoličkoj gimnaziji za učenike od 1. do 8. razreda svakog utorka u 15:30 sati (vjeronauk, pjevanje, pripreme za euharistijska slavlja)

Worms:
za učenike svih razreda utorkom u 15 sati u katoličkom dječjem vrtiću

U okviru vjeronauka svake godine priređujemo i posebne pripreme za sakramente svete ispovijedi, prve svete pričesti i potvrde.

U Darmstadtu se vjeronauk oduvijek održava u prostorijama misije
U Darmstadtu se vjeronauk oduvijek održava u prostorijama misije