lourdes 2012Hodočašća su dobra prigoda da čovjek malo zastane i promisli kako dalje i da izmoli blagoslov za svoj rad i životni put. Vjernici iz Hrvatske katoličke misije Darmstadt hodočaste svake godine u marijanska svetišta. S molitvom i pjesmom putuju u Marienthal, Lurd i Rim. Na tim hodočašćima doživljavaju duhovsku sliku Crkve slaveći euharistiju zajedno s vjernicima različitih jezika i nacionalnosti, u molitvi krunice, pobožnosti križnog puta, paljenju svijeća pred Marijinim likom i pjesmama.

Marijanska se svetišta, makar za jedno kratko vrijeme, doživljavaju kao Pracrkva na Duhove, ujedinjujući različite nacionalnosti i jezike, gdje je samo jedan Gospodin, jedna vjera i jedan Duh – različitost u jedinstvu.

Rim 2007