PFGrat
Članovi Župnog vijeća Hrvatske katoličke zajednice u Darmstadtu:

Martin Barušić

Tomislav Brnada

Filip Filipović

Mate Gabelica (predsjednik)

Ivanka Klaić

Miodrag Marković

Laura Martinović

Orlando Medo

Niko Mihaljević

Josip Šarić

Kata Škondro

Patricija Tufeković